Fuel.Press

Manual Data Mining

Originally published at: https://fuel.press/publication/manual-data-mining/

Zalążek o wydobyciu danych za pomocą Hypothes.is

Problematyka: Jak przekształcić annotacje w dane

<!--
	 user: Piotr
	 email: hello@fuel.press
	 length: 5
	 display_name: 
	 authority: 
	 client_id: 
	 client_secrete: 
	 jwt_id: 
	 jwt_secret: 
	 service: 
	<!--